Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Kvalificerad Signaltekniker 200 Yhp

Signaltekniker, Umeå

Signaltekniker arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i en signalteknikers arbetsuppgifter. Tyvärr är denna utbildning inställd.

Kvalificerad Signaltekniker 200 Yhp

Fakta

Det finns redan idag en stor efterfrågan på kvalificerade signaltekniker. Stora planerade satsningar på utbyggnad samt förbättrad infrastruktur de kommande 8 åren.

I planerna för framtida utbyggnader finns bland annat Norra Botniabanan, Götalandsbanan, Ostlänken, Europabanan samt åtgärder för ökad hastighet på vissa linjer.

Även Arbetsförmedlingen bedömer hög efterfrågan på denna yrkeskategori. Branschföreträdare för Sveriges Järnvägsentreprenörer har också framfört att det är stora anställningsbehov av signaltekniker de kommande åren.

Trafikverket och Järnvägsentreprenörerna, FSJ, framför i olika sammanhang det allvarliga läget branschen står inför avseende kompetensförsörjningen. Det råder enligt dessa organisationer stor brist på personal på ett flertal områden och situationen är akut för att inte behöva ställa in ett antal banarbeten mm.

Sista ansökningsdatum:
Utbildningen inställd
Omfattning:
200 Yhp (1 år)
Studietakt:
Bunden
Antal platser:
20
Antal veckor LIA:
14
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Kvalificerad Signaltekniker

Roll

Signaltekniker arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i en signalteknikers arbete.

Signalsystemet kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Det är uppbyggt i flera delsystem som påverkar varandra. Kombinationen av hög hastighet och maximal säkerhet ligger till stor del i järnvägens signalsystem. Via signalsystemet får lokförare information som gör att de kan framföra tågen på ett säkert sätt. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på att en signaltekniker är säkerhetsmedveten.

Krav på särskilda förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet: Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2a/2b eller 2c eller motsva­rande kunskaper Godkänt betyg/E i Svenska B/ Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 motsvarande kunskaper.

Som sökande till utbildningen måste du som studerande uppfylla hälsokraven i BV-FS 2000:4 vilket innebär att en hälsodeklaration ska bifogas din ansökan. 

Kontaktinformation:

Telefon: 090-71 14 57Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Transporttjänster

Toggle module
Toggle module
Om Folkuniversitetetes yrkeshögskola

Yh-folder 2018

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan

© 2018 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer