Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
program-sida
Du är här:

Våra program

Vilket av våra tre program intresserar dig? Oavsett vilket du väljer tror vi att vi kan ge dig tre år som kommer att utveckla dig som människa, ge dig kunskaper du drömmer om och en grund att stå för inför framatiden. Här nedanför kan du läsa mer om vår syn på elever och våra utbildningar eller så väljer du ett program som du vill veta mer om i menyn.

Stort elevinflytande

Det finns en rad grundläggande faktorer som är viktiga för att du ska kunna prestera och utvecklas under din gymnasietid. En är att du känner dig sedd och respekterad. En annan att du kan känna trygghet och trivs på skolan. Båda dessa bygger på att du har möjlighet att påverka. Elevinflytandet är utan tvivel stort hos oss, dels formellt via klass- och elevråd, dels en ständig dialog mellan elever och lärare. Som exempel kan nämnas att du som elev är med och anställer nya lärare och att du tillsammans med dina lärare och klasskamrater utformar undervisningen.

Hög andel läser vidare på högskola

Skolan är riksrekryterande och utbildningarna är treåriga, kostnadsfria och studieförberedande. Steget från studentexamen till högskolestudier ska vara så kort och naturligt som möjligt tycker vi. Därför ser vi till att du är väl förberedd. Du får lära dig att ta eget ansvar och arbeta målinriktat. Det är ingen slump att de flesta av våra elever går vidare till högskolestudier. 

Lärarna är vår främsta resurs

Våra duktiga lärare utgör förstås navet för skolans verksamhet och det är deras insatser som skickliga pedagoger, pådrivande mentorer och goda medmänniskor som gör skolan så populär och framgångsrik. I rollen som mentor stöttar de din utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Lärandet ska vara lustfyllt, som en upptäcksresa. Det ser vi bland annat till genom att väcka din nyfikenhet och låta dig förstå nyttan av det du lär dig. Lärarens uppgift blir att inspirera och stödja, att skapa ordning och struktur i lärandet och att sätta kunskaper i ett sammanhang för att ge en helhetssyn i undervisningen.

Vi formar utbildningen efter dina förutsättningar och intressen

Skolans pedagogiska grundsyn har sin bas i Folkuniversitetets syn på folkbildning och spridning av kunskap, där utgångspunkten hela tiden är den enskilde individens behov, förutsättningar och mål. Med det följer att vi inte är knutna till ett enda arbetssätt, utan använder en mängd olika pedagogiska metoder för att anpassa undervisningen efter dina förutsättningar och behov. Tanken är att varje elev ska få växa och utvecklas i sin egen takt. Folkuniversitetet, som idag är en av Sveriges ledande utbildningsanordnare, driver flera fristående gymnasier runt om i landet. Vi är en stiftelse knuten till Göteborgs universitet. Eventuell vinst används för att vidareutveckla verksamheten, vilket borgar för stabilitet och långsiktighet.

Våra program

Toggle module

Old schooling it - Trailer

Toggle module

Ladda hem vår katalog

Toggle module

Lyssna på pluggpodden

Toggle module

Nyfiken på oss? Följ oss!

Toggle module