Sök Meny
Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning som vi använder som underlag till att förbättra vår verksamhet i dialog med våra anställda. Senast genomförde vi undersökningen i mars 2016.

Medarbetarindex (MI)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor och speglar den totala arbetstillfredsställelsen. Vi ligger något över snittet på 64 % jämfört andra organisationer.

Medarbetare på Folkuniversitetet har ett stort engagemang och upplever i hög utsträckning Folkuniversitetet som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra tjänster. 82 % svarar att de kan rekommendera Folkuniversitetet som studieförbund eller leverantör av andra tjänster.

Att vi är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen som sammanfattas i vårt kärnvärde ”oberoende”, lever vi upp till i mycket hög utsträckning, 86%, och det upplevs av våra medarbetare som viktigt.

Ledarskapsindex (LI)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor om närmaste chef.

Våra ledare får gott betyg jämfört snittet på 67% för andra organisationer. Medarbetarna ger våra ledare högt betyg när det gäller t ex att skapa delaktighet och positiv laganda, visa uppskattning och ge konstruktiv återkoppling.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vad är Folkuniversitetet?

Vi är ett studieförbund som är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi arbetar med folkbildning, vuxenutbildning, skolor och utbildning för organisationer och företag i hela landet.

Vi består av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå.