Sök Meny
Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning som vi använder som underlag till att förbättra vår verksamhet i dialog med våra anställda. Senast genomförde vi undersökningen våren 2018.

Medarbetarindex (MI)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor och speglar den totala arbetstillfredsställelsen. Vi ligger över snittet på 64 % jämfört andra organisationer.

Medarbetare på Folkuniversitetet har ett stort engagemang och upplever i hög utsträckning Folkuniversitetet som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra tjänster. 81 % svarar att de kan rekommendera Folkuniversitetet som studieförbund eller leverantör av andra tjänster.

Att vi är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen som sammanfattas i vårt kärnvärde ”oberoende”, lever vi upp till i mycket hög utsträckning, 86%, och det upplevs av våra medarbetare som viktigt.

Ledarskapsindex (LI)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor om närmaste chef.

Våra ledare får gott betyg jämfört snittet på 67% för andra organisationer. Medarbetarna ger våra ledare högt betyg när det gäller t ex att skapa delaktighet och positiv laganda, visa uppskattning och ge konstruktiv återkoppling.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila